Telefony alarmowe 24/7

22 783 71 00 +48 660 748 201

15.02.2018

KOMUNIKAT

MIEJSKI  ZAKŁAD  WODOCIĄGÓW
i KANALIZACJI  W  SULEJÓWKU

zawiadamia, że w związku z koniecznością wykonania prac eksploatacyjnych na sieci wodociągowej, Stacji Uzdatniania Wody oraz wyznaczenia stref zasilania w wodę

w dniach 19 – 23.02.2018.

 ( poniedziałek – piątek ) przez całą dobę

może wystąpić obniżone ciśnienie wody oraz pogorszenie jakości wody na terenie całego Miasta Sulejówek.

Serdecznie przepraszamy mieszkańców Sulejówka za wszystkie utrudnienia wynikające z prowadzonych prac. Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia chwilowego pogorszenia się zabarwienia wody bezpośrednio po nawodnieniu prosimy o niekorzystanie    z urządzeń pobierających wodę (pralki, zmywarki itp.) do chwili ustąpienia w/w zjawiska.

 

 

 

OGŁOSZENIE

23.01.2018

  Szanowni Państwo,

Mając na uwadze podniesienie standardu świadczonych usług, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku wprowadza od stycznia 2018 r. nowy system informatyczny do obsługi rozliczeń z Odbiorcami.

W związku z powyższym, ulegnie zmianie wygląd faktury oraz zmieni się numer konta bankowego. Prosimy o uwzględnienie zmienionego numeru konta w płatnościach od stycznia 2018 r.

W przyszłości nowy system informatyczny, umożliwi Państwu korzystanie z opcji faktury elektronicznej oraz darmowej usługi informacyjnej SMS powiadamiającej o wystawieniu faktury lub sytuacjach związanych z chwilowym brakiem w dostawach wody.

Z przedstawionych powyżej usług (SMS i e-faktura), będzie można skorzystać już w drugim kwartale roku 2018, po wypełnieniu stosownych dokumentów, które będą dostępne na naszej stronie internetowej.

Druki będą gotowe do pobrania w drugiej połowie lutego.

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji i prosimy o kontakt z Biurem Obsługi klienta.

Dyrektor MZWiK  w Sulejówku

                                                                                                                  Katarzyna Samburska