Telefony alarmowe 24/7 994

+48 660 748 201 +48 882 432 544

Życzenia

09.04.2020

Szanowni Mieszkańcy, 

niech czas Wielkiej Nocy przyniesie wszystkim spokój i wiarę, da  siłę w pokonywaniu trudności oraz pozwoli z ufnością i nadzieją patrzeć w przyszłość.

Radosnych Świąt, spędzonych w gronie najbliższy – 

życzą

Dyrektor Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku wraz z pracownikami

Informacja

31.03.2020

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z opublikowanymi ostatnio artykułami dotyczącymi wody w naszym mieście, przede wszystkim chcielibyśmy podkreślić, że dezynfekcja wody jest jednym z elementów jej uzdatniania, stosowanym przez wodociągi na świecie.

Dla potrzeb systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Sulejówek pracują dwie Stacje Uzdatniania Wody.

Proces uzdatniania składa się z takich elementów jak:

 • ujmowanie wody podziemnej (studnie o głębokości ok. 40 m),
 • napowietrzanie,
 • filtracja ciśnieniowa,
 • dezynfekcja i magazynowanie wody uzdatnionej.

Dezynfekcja wody ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody. W tym procesie najczęściej stosuje się chlor, dwutlenek chloru, podchloryn, ozon.

W związku z pojawieniem się koronawirusa oraz wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemicznego, MZWiK w Sulejówku, tak jak i inne przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, podjął działania w celu minimalizacji ryzyka i zapewnienia mieszkańcom ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków.

 • Podjęte działania związane z dezynfekcją wody wynikają z troski o zdrowie naszych klientów i są działaniami prewencyjnymi, gdyż zgodnie z przekazem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.
 • Jednocześnie, zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące uzdatniania wody wskazują, że proces dezynfekcji wody zapewnia szybką dezaktywację wirusów. Dlatego uruchomiliśmy na Stacjach Uzdatniania Wody dezynfekcję przy użyciu podchlorynu. Proces ten jest oczywiście stale monitorowany.

 

Innymi słowy WHO stwierdza, że nie ma obecnie dowodów na przeżycie koronawirusa w wodzie pitnej i potwierdza, że proces dezynfekcji wody zapewnia szybką dezaktywację wirusów.

Pełny tekst wytycznych WHO dostępny na:

https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19

 

Woda dostarczana mieszkańcom Sulejówka spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jej jakość jest systematycznie badana. Poziom dezynfektanta w wodzie uzdatnionej jest znacząco poniżej dopuszczalnej normy.

Pragniemy podkreślić, że wszystkie podejmowane przez nas działania są podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców i pracowników. Warto również pamiętać, że system wodociągowy i kanalizacyjny jest elementem infrastruktury krytycznej, dlatego naszym obowiązkiem jest podejmowanie decyzji, które zapewnią nieprzerwane dostawy wody i odbiór ścieków.

 

Ubolewamy, że autorzy artykułów nie przywiązali należytej wagi do pełnego poznania procesu uzdatniania wody prowadzonego przez MZWiK w Sulejówku. W efekcie do publikacji wkradły się uproszczenia, prowadzące do pochopnych wniosków. Jesteśmy przekonani, że rzetelna informacja jest szczególnie istotna w obecnej sytuacji.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.

Dyrekcja  MZWiK w Sulejówku

Komunikat!

27.03.2020

 

 

 

MIEJSKI  ZAKŁAD  WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI  W  SULEJÓWKU

informuje, że związku z realizacją zadań w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz w celu minimalizacji ryzyka zakażenia, w trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników, Dział Obsługi Klienta będzie nieczynny od dnia 13.03.2020 r. do odwołania.

Zachęcamy do kontaktu:

 1. telefonicznie: nr infolinii 22 783 0165 (poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00)

 2. poprzez pocztę elektroniczną – adres e-mail: biuro@mzwiksulejowek.pl;

 3. listownie na adres: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku

  ul. Piastowska 2, 05-070 Sulejówek

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o podawanie odczytów wodomierzy bezpośrednio do inkasentów,  do dnia 20 każdego miesiąca  w przeciwnym wypadku zużycia wody konieczne do fakturowania będą wystawiane na podstawie prognoz. Kontakt do Inkasenta można sprawdzić klikając w ten link : odczyty inkasenckie

              Nadmieniamy, iż wprowadzone zasady mają na celu profilaktykę postępowania
w sytuacji zagrożenia rozszerzenia się Koronawirusa, są ukierunkowane wyłącznie na zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta oraz pracowników Zakładu.

Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków.

 

Dyrektor MZWiK 

w Sulejówku

Katarzyna Samburska

 

 

Informacja!

24.03.2020

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 2.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) informujemy, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej. Procesy uzdatniania wody, a szczególności proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa COVID-19.

Mając na uwadze powyższe zalecenia Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku stosuje dezynfekcję przy użyciu podchlorynu sodu, jako dodatkową barierę ochronną.

Woda dostarczana mieszkańcom Sulejówka spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – jest bezpieczna dla zdrowia, nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.

Ogłoszenie

17.01.2020

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że w dniach 23 – 25 stycznia 2020 r. nastąpi przeniesienie biura Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku

(podczas przeprowadzki biuro będzie nieczynne)
Ze wszystkimi sprawami zapraszamy od 27 styczna 2020 r. do nowej lokalizacji biura przy ul. Piastowska 2 w Sulejówku (05-070).
Wszystkie inne dane kontaktowe pozostają bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dyrektor MZWiK w Sulejówku

Katarzyna Samburska

 

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

29.05.2018

Pikniki z wodociągami z Sulejówka !

28.05.2018

  Po raz kolejny przy okazji organizowanych  pikników rozdajemy darmową wodę z kranu dla ochłody.Woda płynąca z wodociągów w Sulejówku  spełnia wszystkie parametry pod względem jakości, jest smaczna, bogata w składniki mineralne i można ją pić bezpośrednio bez przegotowania. Składnik mineralny jedn. SUW I SUW II Woda butelkowa 1 Woda butelkowa 2 Woda butelkowa 3 […]

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE

23.01.2018

  Szanowni Państwo,

Mając na uwadze podniesienie standardu świadczonych usług, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku wprowadza od stycznia 2018 r. nowy system informatyczny do obsługi rozliczeń z Odbiorcami.

W związku z powyższym, ulegnie zmianie wygląd faktury oraz zmieni się numer konta bankowego. Prosimy o uwzględnienie zmienionego numeru konta w płatnościach od stycznia 2018 r.

 

Dyrektor MZWiK  w Sulejówku

                                                                                                                  Katarzyna Samburska