Telefon alarmowy 24/7

+48 660 748 201

KOMUNIKAT

24.03.2023

KOMUNIKAT

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI W SULEJÓWKU

zawiadamia, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 28.03.2023 r. (wtorek) w godzinach 08:00 – 12:00 nastąpi przerwa w dopływie wody do budynków przy:

 • ul. 11-go Listopada na odcinku od ul. Grabskiego do ul. Jedności,
 • ul. Niepodległości na odcinku od ul. Okulickiego do ul. Szkolnej,
 • ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Okulickiego do ul. Szkolnej,
 • ul. Grabskiego na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Sobieskiego,
 • ul. Prostej,
 • ul. Łącznej,
 • ul. Mokrej,
 • ul. Mysiej,
 • ul. Paca,
 • ul. Jedności na odcinku od ul. 11-go Listopada do ul. Niepodległości,
 • ul. Młodości,
 • ul. Szkolnej na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. 11-go Listopada.

Zastępczy punkt poboru wody znajduje się przy ul. Wodociągowej 10 – zdrój, ul. Reymonta przy pomniku – zdrój.

Serdecznie przepraszamy mieszkańców Sulejówka za wszystkie utrudnienia wynikające z prowadzonych prac. Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia chwilowego pogorszenia się zabarwienia wody bezpośrednio po nawodnieniu prosimy o niekorzystanie z urządzeń pobierających wodę (pralki, zmywarki itp.) do chwili ustąpienia w/w zjawiska.

Dyrektor MZWiK w Sulejówku
Katarzyna Samburska

22 marca – Światowy Dzień Wody

21.03.2023

Dzień został ustanowiony w 1992 r. po konferencji w Rio de Janeiro, decyzją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ideą obchodów Światowego Dnia Wody jest uświadomienie społeczeństwom krajów członkowskich ONZ problemów związanych z brakiem dostępu do wody pitnej oraz wpływu wody na prawidłowy rozwój społeczny i gospodarczy.

Czytaj dalej

2 lutego – Światowy Dzień Mokradeł

01.02.2023

Mokradła to nerki lądów. Bez nich – nie ma życia. Bagna zajmują zaledwie około 4 proc. lądów. Ale jest w nich tyle samo wody, co we wszystkich pozostałych glebach świata! I więcej niż w atmosferze. Dlatego zdaniem naukowców należy przestać osuszać bagna.

Czytaj dalej

INFORMACJA DOTYCZĄCA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH PODLICZNIK BEZ NAKŁADKI RADIOWEJ

08.07.2022

W przypadku posiadania podlicznika na wodę do podlewania upraw bez nakładki radiowej Klient zobowiązany jest podawać odczyt samodzielnie

 • wysyłając SMS na numer: 735 955 289

lub

do dnia 5-go każdego miesiąca, w którym odczytywany jest wodomierz główny.

Terminy odczytu wodomierzy głównych można sprawdzić tu: terminy odczytu wodomierzy głównych

W treści SMS/e-mail należy umieścić adres punktu i stan podlicznika.

W przypadku niepodania stanu podlicznika, nie zostanie on uwzględniony w rozliczeniu i nie będzie możliwości wystawienia faktury korygującej.

Dyrektor MZWiK w Sulejówku

Katarzyna Samburska