Telefon alarmowy 24/7

+48 660 748 201

Kadra kierownicza MZWiK

Dyrektor Zakładu:
inż. Katarzyna Samburska
Główna Księgowa:
mgr Joanna Piłat
Dział: Sieć Wodociągowa i Stacja Uzdatniania Wody:
inż. Witold Kozłowski
Dział: Sieć Kanalizacyjna i Oczyszczalnia Ścieków:
inż. Tomasz Szymanowski