Telefon alarmowy 24/7

+48 660 748 201

Kadra kierownicza MZWiK

Dyrektor:
inż. Katarzyna Samburska
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych:
mgr inż. Andrzej Miszczak
Główna Księgowa:
mgr Joanna Piłat
Dział: Sieć Wodociągowa i Stacja Uzdatniania Wody:
mgr inż. Iwona Zaciek
Dział: Sieć Kanalizacyjna i Oczyszczalnia Ścieków:
inż. Tomasz Szymanowski