Telefon alarmowy 24/7

+48 660 748 201

INFORMACJA DOTYCZĄCA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH PODLICZNIK BEZ NAKŁADKI RADIOWEJ

08.07.2022

W przypadku posiadania podlicznika na wodę do podlewania upraw bez nakładki radiowej Klient zobowiązany jest podawać odczyt samodzielnie

  • wysyłając SMS na numer: 735 955 289

lub

do dnia 5-go każdego miesiąca, w którym odczytywany jest wodomierz główny.

Terminy odczytu wodomierzy głównych można sprawdzić tu: terminy odczytu wodomierzy głównych

W treści SMS/e-mail należy umieścić adres punktu i stan podlicznika.

W przypadku niepodania stanu podlicznika, nie zostanie on uwzględniony w rozliczeniu i nie będzie możliwości wystawienia faktury korygującej.

Dyrektor MZWiK w Sulejówku

Katarzyna Samburska

Komunikat

18.09.2023

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku zawiadamia, że w związku z usunięciem zaistniałej awarii na sieci w dniu 18.09.2023 r. (poniedziałek) w godzinach 9.00 – 12.00 nastąpi przerwa w dopływie wody do budynków przy:

  • ul. 11-go Listopada, odc. Żeromskiego – Piłsudskiego,
  • ul. Niepodległości, odc. Żeromskiego – Legionów,
  • ul. Pierwszej Kadrowej,
  • ul. Legionów, odc. Dworcowa – Paderewskiego,
  • ul. Oleandrów,
  • ul. Dojazdowa.

Zastępczy punkt ponoru wody znajduje się przy ul. Wodociągowej 10, ul. Reymonta – pomnik-zdrój.

Serdecznie przepraszamy mieszkańców Sulejówka za wszystkie utrudnienia wynikające z prowadzonych prac. Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia chwilowego pogorszenia się zabarwienia wody bezpośrednio po nawodnieniu, prosimy o niekorzystanie z urządzeń pobierających wodę (pralki, zmywarki, itp.) do chwili ustąpienia ww. zjawiska.

Dyrektor Zakładu

Katarzyna Samburska

22 marca – Światowy Dzień Wody

21.03.2023

Dzień został ustanowiony w 1992 r. po konferencji w Rio de Janeiro, decyzją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ideą obchodów Światowego Dnia Wody jest uświadomienie społeczeństwom krajów członkowskich ONZ problemów związanych z brakiem dostępu do wody pitnej oraz wpływu wody na prawidłowy rozwój społeczny i gospodarczy.

Czytaj dalej