Telefon alarmowy 24/7

+48 660 748 201

Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH PODLICZNIK BEZ NAKŁADKI RADIOWEJ

08.07.2022

W przypadku posiadania podlicznika na wodę do podlewania upraw bez nakładki radiowej Klient zobowiązany jest podawać odczyt samodzielnie

  • wysyłając SMS na numer: 735 955 289

lub

do dnia 5-go każdego miesiąca, w którym odczytywany jest wodomierz główny.

Terminy odczytu wodomierzy głównych można sprawdzić tu: terminy odczytu wodomierzy głównych

W treści SMS/e-mail należy umieścić adres punktu i stan podlicznika.

W przypadku niepodania stanu podlicznika, nie zostanie on uwzględniony w rozliczeniu i nie będzie możliwości wystawienia faktury korygującej.

Dyrektor MZWiK w Sulejówku

Katarzyna Samburska

KOMUNIKAT O PRZERWIE W DOPŁYWIE WODY

12.06.2024

KOMUNIKAT

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI W SULEJÓWKU

zawiadamia, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 14.06.2024 r. (piątek) w godzinach 9:00 – 14:00 nastąpi przerwa w dopływie wody do budynków przy:

  • ul. Wodociągowej – blok 5, 5A, 5B.

Zastępczy punkt poboru wody znajduje się przy ul. Wodociągowej 10 – zdrój, ul. Reymonta przy pomniku – zdrój.

Serdecznie przepraszamy mieszkańców Sulejówka za wszystkie utrudnienia wynikające z prowadzonych prac.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia chwilowego pogorszenia się zabarwienia wody bezpośrednio po nawodnieniu prosimy o niekorzystanie z urządzeń pobierających wodę (pralki, zmywarki itp.) do chwili ustąpienia w/w zjawiska.

Dyrektor MZWiK w Sulejówku
Katarzyna Samburska

PROŚBA O OSZCZĘDZANIE WODY

21.05.2024

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku apeluje do mieszkańców Miasta Sulejówek o racjonalne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz ograniczenie podlewania ogródków, trawników, napełniania basenów, czy mycia samochodów wodą z sieci wodociągowej.

Prosimy o racjonalne wykorzystywanie wody z miejskiej sieci wodociągowej przede wszystkim do niezbędnych celów socjalno-bytowych czy spożywczych.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku dalszego braku opadów atmosferycznych mogą następować okresowe problemy z dostawą wody do nieruchomości.

Prosimy Mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższej prośby.

Zastępca Dyrektora MZWiK w Sulejówku
Andrzej Miszczak