Telefon alarmowy 24/7

+48 660 748 201

Aktualności

KOMUNIKAT O PRZERWIE W DOPŁYWIE WODY

04.10.2022

KOMUNIKAT

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI W SULEJÓWKU

zawiadamia, że w związku z wymianą uzbrojenia w dniu 06.10.2022 r. (czwartek) w godzinach 9:00 – 13:00 nastąpi przerwa w dopływie wody do budynków przy

  • Al. Piłsudskiego na odcinku od ul. Drobiarskiej do sklepu Biedronka,
  • ul. Drobiarskiej na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Miodowej.

Zastępczy punkt poboru wody znajduje się przy ul. Wodociągowej 10 – zdrój..

Serdecznie przepraszamy mieszkańców Sulejówka za wszystkie utrudnienia wynikające z prowadzonych prac. Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia chwilowego pogorszenia się zabarwienia wody bezpośrednio po nawodnieniu prosimy o niekorzystanie z urządzeń pobierających wodę (pralki, zmywarki, itp.) do chwili ustąpienia w/w zjawiska.

 

Dyrektor MZWiK w Sulejówku

Katarzyna Samburska

INFORMACJA DOTYCZĄCA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH PODLICZNIK BEZ NAKŁADKI RADIOWEJ

08.07.2022

W przypadku posiadania podlicznika na wodę do podlewania upraw bez nakładki radiowej Klient zobowiązany jest podawać odczyt samodzielnie

  • wysyłając SMS na numer: 735 955 289

lub

do dnia 5-go każdego miesiąca, w którym odczytywany jest wodomierz główny.

Terminy odczytu wodomierzy głównych można sprawdzić tu: terminy odczytu wodomierzy głównych

W treści SMS/e-mail należy umieścić adres punktu i stan podlicznika.

W przypadku niepodania stanu podlicznika, nie zostanie on uwzględniony w rozliczeniu i nie będzie możliwości wystawienia faktury korygującej.

Dyrektor MZWiK w Sulejówku

Katarzyna Samburska