Telefon alarmowy 24/7

+48 660 748 201

Informacje

Cennik za wodę i ścieki 2024 – 2027

22.04.2024

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sulejówek na okres 3 lat obowiązująca od 26 kwietnia 2024 r. zgodna z Decyzją Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, znak W.RZT.70.5.2024/4, z dnia 25 marca 2024 r.

  •  WODA

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono cztery taryfowe grypy odbiorców:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Charakterystyka grupy taryfowej
1. Grupa W1 – wodomierz główny co 1-msc Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą pobierający wodę w związku z celem realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę rozliczani w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego na podstawie wskazań wodomierza głównego;
2. Grupa W2 – wodomierz główny co 2-msc Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą pobierający wodę w związku z celem realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę rozliczani w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego na podstawie wskazań wodomierza głównego;
3. Grupa W3 – lokale w budynku wielolokalowym Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą pobierający wodę w związku z celem realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę rozliczani w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego na podstawie wskazań wodomierza głównego w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym;
 4. Grupa W4 – woda dostarczana na cele przeciwpożarowe Gmina rozliczana za wodę pobieraną do celów przeciwpożarowych rozliczana w okresach dwumiesięcznych, na podstawie składanych oświadczeń o ilości zużytej wody przekazywanych przez komendanta Straży Pożarnej, zgodnie z art. 22 ustawy

Rodzaje i wysokość cen oraz stawki opłaty abonamentowej za dostarczanie wody (w złotych, netto)*

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

taryfowa

grupa

odbiorców

usług

rodzaje cen i stawek opłat

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1

Grupa 1

– cena wody (zł/m3)

3,59 3,71 3,80

– stawka opłaty abonamentowej:

6,94 6,94 6,94

2

Grupa 2

– cena wody (zł/m3)

3,59 3,71 3,80

– stawka opłaty abonamentowej:

8,09 8,09 8,09

3

Grupa 3

– cena wody (zł/m3)

3,59 3,71 3,80

– stawka opłaty abonamentowej:

5,78 5,78 5,78

4

Grupa 4

– cena wody (zł/m3)

4,16 4,31 4,42

– stawka opłaty abonamentowej:

2,58 2,58 2,58

* Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług  (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  • ŚCIEKI

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono cztery taryfowe grupy odbiorców:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Charakterystyka grupy taryfowej
1. Grupa S1 Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą odprowadzający ścieki w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego wobec których świadczona jest usługa dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
2. Grupa S2 Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą odprowadzający ścieki w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego wobec których świadczona jest usługa dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
3. Grupa S3 Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą odprowadzający ścieki w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego wobec których świadczona jest wyłącznie usługa odprowadzania ścieków;
 4. Grupa S4 Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą odprowadzający ścieki w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego w rozliczenia z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym.

Rodzaje i wysokość cen oraz stawki opłaty abonamentowej za dostarczanie wody (w złotych, netto)*

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

taryfowa

grupa

odbiorców

usług

rodzaje cen i stawek opłat

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1

Grupa 1

– cena ścieków (zł/m3)

7,90 8,10 8,23

– stawka opłaty abonamentowej:

1,02 1,02 1,02

2

Grupa 2

– cena ścieków (zł/m3)

7,90 8,10 8,23

– stawka opłaty abonamentowej:

2,04 2,04 2,04

3

Grupa 3

– cena ścieków (zł/m3)

7,90 8,10 8,23

– stawka opłaty abonamentowej:

7,82 7,82 7,82

4

Grupa 4

– cena ścieków (zł/m3)

7,90 8,10 8,23

– stawka opłaty abonamentowej:

1,43 1,43 1,43

* Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług  (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pełna treść Decyzji: W.RZT.70.5.2024_4 z dn. 25.03.2024 r (dostępna także pod linkiem https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/w-rzt-70-5-2024-4-z-dn-25-03-2024-r.html).