Telefon alarmowy 24/7

+48 660 748 201

Informacje

Twardość wody

08.03.2017

Twardość wody w sieci wodociągowej Sulejówka, średnio wynosi 240 mgCaCO3/l , co odpowiada:

  • 2,4 mmol/l
  • 4,8 mval/l
  • 13,4 [°dH] stopnie niemieckie
  • 16,8 [°Clarka] stopnie angielskie
  • 24 [°f] stopnie francuskie

Klasyfikacja – woda średnio twarda, optymalna zarówno z uwagi na zdrowie człowieka, jak dla celów bytowo-gospodarczych.

 

woda mg CaCO3/l mmol/l mval/l °niem [°dH] °ang/° Clark [°C] °franc [°f]
bardzo miękka 0 – 100 0-1 0-2 0-5,9 0-0,9 0 – 10
miękka 100-200 1-2 2-4 5,9-11,8 7,1-14,3 10-20
średnio twarda 200-350 2-3,5 4-7 11,8-20,6 14,3-25 20-35
twarda 350-550 3,5-5,5 7-11 20,6-32,4 25-39,3 35-55
bardzo twarda >550 >5,5 >11 >32,4 >39,3 >55

Klasyfikacja wód wg twardości ogólnej (Jacek Nawrocki, Uzdatnianie wody,2010)