Telefony alarmowe 24/7 994

+48 660 748 201

Informacje

Jakość wody

25.02.2021
  • Informacja Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku dotycząca monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia
    za okres I-go kwartału 2021 r.
Lp. Parametr Jednostka SUW I SUW II Najwyższa dopuszczalna wartość parametru 1)
WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE
1. Escherichia coli jtk/100ml 0 0 0
2. Enterokoki jtk/100ml 0 0 0
3. Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0 0
4. Ogólna liczba mikroorganizmów
w 22+2 °C po 72 h
jtk/1ml 0 0 bez nieprawidłowych zmian
WYMAGANIA ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKOCHEMICZNE
1. Mętność NTU 0,30 0,40 akceptowalna przez

konsumentów i bez

nieprawidłowych zmian.

Zalecany zakres wartości

do 1,0

2. Barwa mg Pt /l <5 <5 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
3. Zapach TON <1 <1 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
4. Smak TFN <1 <1 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
5. Stężenie jonów wodoru (pH)   __ 7,5 7,7 6,5÷9,5
6. Przewodność uS/cm 505 575 2500
7. Amonowy jon mg/l 0,17 0,19 0,50
8. Azotany mg/l 6,7 26 50
9. Azotyny mg/l <0,066 <0,066 0,50
10. Mangan ug/l 7,0 0,56 50
11. Żelazo ug/l 47 8,6 200
12. Twardość mg/l 258 263 60÷500

1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z dn. 11.12.2017 r., poz. 2294).

Lp. Parametr Jednostka SUW I SUW II Najwyższa dopuszczalna wartość parametru1)
1. Magnez mg/l 10,0 8,4 7÷125 2)
2. Sód mg/l 16 30 200
3. Wapń mg/l 84 91 _ 3)

2) – nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

3) – brak określonych dopuszczalnych zakresów wartości.

Opracowała: Beata Płatek

 

  • Informacja Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku dotycząca monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia
    za okres II-go kwartału 2021 r.
Lp. Parametr Jednostka SUW I SUW II Najwyższa dopuszczalna wartość parametryczna1)
WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE
1. Escherichia coli jtk/100ml 0 0 0
2. Enterokoki jtk/100ml 0 0 0
3. Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0 0
4. Ogólna liczba mikroorganizmów
w 22?2 °C po 72 h
jtk/1ml 0 0 bez nieprawidłowych zmian
WYMAGANIA ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKOCHEMICZNE
1. Mętność NTU 0,51 0,21 akceptowalna przez

konsumentów i bez

nieprawidłowych zmian.

Zalecany zakres wartości

do 1,0

2. Barwa mg Pt /l <5 <5 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
3. Zapach TON <1 <1 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
4. Smak TFN <1 <1 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
5. Stężenie jonów wodoru (pH) 7,1 7,5 6,5÷9,5
6. Przewodność uS/cm 455 489 2500
7. Amonowy jon mg/l 0,14 0,16 0,50
8. Azotany mg/l 5,6 25 50
9. Azotyny mg/l <0,066 <0,066 0,50
10. Mangan ug/l 11 0,97 50
11. Żelazo ug/l 27 21 200
12. Twardość mgCaCO3/l 240 210 60÷500

1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z dn. 11.12.2017 r., poz. 2294).

Lp. Parametr Jednostka SUW I SUW II Najwyższa dopuszczalna wartość parametru1)
1. Magnez mg/l 11 7,5 7÷125 2)
2. Sód mg/l 13 25 200
3. Wapń mg/l >1000 >1000 3)

2) – nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

3) – brak określonych dopuszczalnych zakresów wartości.

Opracowała: Beata Płatek

 

Naszą kranówkę w Sulejówku charakteryzuje bardzo dobry smak i kolor, bezwonność i co najważniejsze, potwierdzona badaniami, czystość pod względem chemicznym oraz biologicznym.

Potwierdzają to wyniki badań, które są na zlecenie MZWiK regularnie wykonywane przez akredytowane laboratorium oraz dodatkowo przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Woda wtłaczana do systemu zaopatrzenia spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego zasilanego przez SUW I i SUW II wydając Oceny jakości wody zamieszczone poniżej.