Telefon alarmowy 24/7

+48 660 748 201

Informacje

Cennik usług MZWiK w Sulejówku

10.03.2023

Cennik usług MZWiK w Sulejówku (ceny netto*)

Nazwa Cena netto*  Cena brutto**
Otwarcie zasuwy domowej 105,00 zł 129,15 zł
Zamknięcie zasuwy domowej  105,00 zł 129,15 zł
Otwarcie i zamkniecie zasuwy liniowej  172,00 zł 211,56 zł
Montaż wodomierza po uszkodzeniu z winy Odbiorcy plus koszt wodomierza (cena wg wartości zakupu)  170,00 zł 209,10 zł
Montaż nakładki do zdalnego odczytu  po uszkodzeniu z winy Odbiorcy plus koszt nakładki (cena wg wartości zakupu)  65,00 zł 79,95 zł
Plombowanie wodomierza po uszkodzeniu plomby z winy Odbiorcy  75,00 zł 92,25 zł
Pompowanie wody ze studni wodomierzowej  81,00 zł 99,63 zł
Pomiar ciśnienia wody i wydajności hydrantu (1szt.) w sieci wodociągowej – wydanie raportu z wynikiem pomiaru  203,00 zł 249,69 zł
Zakorkowanie przyłącza kanalizacyjnego  170,00 zł 209,10 zł
Odkorkowanie przyłącza kanalizacyjnego  170,00 zł 209,10 zł
Udrożnienie zapchanej przepompowni przydomowej w wyniku niewłaściwego użytkowania przez Odbiorcę  499,00 zł 613,77 zł
Opłata za nieuzasadniony przyjazd pracownika  85,00 zł 104,55 zł

 *Do podanych cen netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

** Cena z podatkiem VAT w wysokości 23%.