Telefon alarmowy 24/7

+48 660 748 201

Stacje uzdatniania wody i sieć wodociągowa

Stacje Uzdatniania Wody

SUW I powstała w 1996 roku, rozbudowana w 2012 roku.

Układ technologiczny uzdatniania wody składa się z:

 • Ujęcia wody surowej z trzech studni głębinowych,
 • Wstępnego utleniania wody surowej nadmanganianem potasu,
 • Filtrowania w czterech filtrach firmy Culligan typu UB-100 HI FLO 6 ze złożem zeolitowym typu CULLSORB o wydajności Qmax = 50 m3/h,
 • Magazynowania wody czystej po filtrowaniu w dwóch zbiornikach retencyjnych o pojemności 500 m3 każdy,
 • Zestawu pomp IIo, który podaje wodę do sieci wodociągowej.Wydajność SUW I Qśrd = 3600 m3/d

SUW II oddana do użytkowania w 2016 roku

W procesie uzdatniania wody zastosowano technologię firmy Calligan opartą na klasycznym jednostopniowym procesie filtracji na dwóch filtrach Super Iron typ UFP 72 oraz na trzech filtrach Super Iron typ UFP 84 HI FLO 9.

Układ technologiczny uzdatniania wody składa się z:

 • Ujęcia wody surowej z czterech studni głębinowych,
 • Układu napowietrzania w zbiorniku wody surowej o pojemności V = 100 m3 (natlenienie i usunięcie gazów zawartych w wodzie),
 • Układu pomp pośrednich podających wodę na filtry,
 • Układu filtracji dwa filtry ciśnieniowe f1800 mm pośpieszne ze złożem katalitycznym do usuwania manganu typ UFP 72,
 • Układu filtracji trzy filtry ciśnieniowe f2100 mm pośpieszne ze złożem katalitycznym do usuwania manganu typ UFP 84,
 • Układu dozowania roztworu nadmanganianu potasu przed filtrami aktywacja złoża w czasie pracy serwisowej filtrów,
 • Pompy płuczącej podającej wodę do płukania filtrów,
 • Żelbetowego zbiornika magazynowego wody uzdatnionej o pojemności V = 2×300 m3,
 • Układu awaryjnej dezynfekcji wody (NaOCl) dozowanie przed zbiornikiem wody uzdatnionej,
 • Zestawy pomp sieciowych IIIo podających wodę do miasta,
 • Zbiornika retencyjnego wód popłucznych o pojemności V = 30 m3,
 • Układu dwóch pomp przepompowujących wody popłuczne z odstojnika do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

Wydajność SUW II Qśrd = 970 m3/d