Telefon alarmowy 24/7

+48 660 748 201

Aktualności

2 lutego – Światowy Dzień Mokradeł

02.02.2024

Mokradła to nerki lądów. Bez nich – nie ma życia. Bagna zajmują zaledwie około 4 proc. lądów. Ale jest w nich tyle samo wody, co we wszystkich pozostałych glebach świata! I więcej niż w atmosferze. Dlatego zdaniem naukowców należy przestać osuszać bagna.

Co dają nam mokradła?

  1. Pochłaniają ciepło z otoczenia obniżając temperaturę (jest to szczególnie istotne w lecie).
  2. Zwiększają wilgotność powietrza.
  3. Zatrzymują wodę w krajobrazie.
  4. Są najbogatszym siedliskiem owadów.
  5. Retencjonują węgiel (w ciągu tysięcy lat w pokładach torfu na ziemi zgromadzonych zostało tyle pokładów dwutlenku węgla, ile dziś jest w atmosferze).

Światowy Dzień Mokradeł jest obchodzony na pamiątkę podpisania „Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego” 2 lutego 1971 roku.

Dzień ten organizowany jest od 1997 r. W Polsce inicjatywa przyjęła się 18 lat temu. Jej popularyzatorem jest profesor Wiktor Kotowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Celem ustanowienia tego święta jest upowszechnienie wiedzy na temat ogromnej, choć często niedocenianej, roli mokradeł dla codziennego życia człowieka. Zaprzestanie osuszania bagien wpłynie zdaniem naukowców na ograniczenie zmian klimatu.

W Polsce w 2018 roku było 19 obszarów przyrody chronionej wpisanych na listę konwencji ramsarskiej. Łącznie zajmowały ponad 153 tys. ha.

Od 2022 dzień ten jest oficjalnym świętem Organizacji Narodów Zjednoczonych (Word Wetland Day).

Święto mokradeł organizowane jest w ponad 95 krajach przez przyrodnicze organizacje pozarządowe, agencje rządowe oraz instytucje. W Polsce są to np. parki narodowe, regionalne zarządy gospodarki wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uczelnie i różne organizacje (m.in. Centrum Ochrony Mokradeł, WWF Polska).

Więcej na: O mokradłach / dr hab. Wiktor Kotowski