Telefon alarmowy 24/7

+48 660 748 201

Aktualności

15 października – Światowy Dzień mycia rąk

13.10.2023

Światowy dzień mycia rąk został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych ONZ w 2008 r. aby podkreślić znaczenie mycia rąk wodą i mydłem dla ograniczenia rozprzestrzeniania się wszelkich zarazków i chorób.

Dzień ten zwraca uwagę na prowadzenie regularnej higieny rąk, którymi w ciągu doby dotykamy setki przedmiotów i rzeczy. Mogą one być pełne wirusów i zarazków. Ostatnia pandemia Covid-19 pokazała, jak ważną rolę i znaczenie ma higiena rąk dla powstrzymywania i rozprzestrzeniania się wszelkich infekcji.