Telefon alarmowy 24/7

+48 660 748 201

Aktualności

Miesiąc grudzień – Jak dbać o przyłącze wodociągowe zimą?

01.12.2023

Gdy temperatura powietrza spada poniżej 0 stopnia C, należy:

  • uzupełnić powybijane szyby,
  • zamykać i uszczelnić okna oraz drzwi,
  • ocieplić odcinek przyłącza i wodomierz znajdujący się w nieogrzewanym pomieszczeniu,
  • ocieplić wodomierz w studzience wodomierzowej,
  • podnieść temperaturę w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz główny.

Gdy  przyłącze już zamarznie, jedynym sposobem samodzielnego rozmrożenia jest  podniesienie temperatury w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wodomierz  główny. Nie należy natomiast rozmrażać przyłącza otwartym ogniem, prądem  itp.

Przypominamy  również, iż w sytuacji dużych opadów śniegu, przy odśnieżaniu chodników  należy zwrócić uwagę, aby nie zasypywać pokryw, kratek deszczowych oraz  studni rewizyjnych.

Nieprzestrzeganie  ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń  wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne.

Koszt  usunięcia tak powstałych uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu  ponoszą właściciele lub osoby działające w ich imieniu.