Telefon alarmowy 24/7

+48 660 748 201

Struktura organizacyjna

MZWiK w Sulejówku jest samorządowym zakładem budżetowym, który działa na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, uchwały nr 202/XXVII/96 z dnia 18 lipca 1996 r. Rady Miejskiej w Sulejówku w sprawie utworzenia MZWiK oraz uchwały nr 48/VII/03 z dnia 2 czerwca 2003 r. Rady Miasta Sulejówek w sprawie zmian Statutu MZWiK i ogłoszenia jego jednolitego tekstu.

Struktura organizacyjna, zakres zadań poszczególnych działów oraz liczba i rodzaj stanowisk określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym wprowadzonym na podstawie Zarządzenia nr 102/2012 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 09 lipca 2012 r.

Zakład zatrudnia (stan na dzień 01.09.2017 r.) 29 pracowników. (szerzej, patrz: Schemat Organizacyjny MZWiK w Sulejówku).