Telefon alarmowy 24/7

+48 660 748 201

Aktualności

KOMUNIKAT O PRZERWIE W DOPŁYWIE WODY

19.05.2022

KOMUNIKAT

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI W SULEJÓWKU

zawiadamia, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 23.05.2022 r. (poniedziałek) w godzinach 8:30 – 12:00

nastąpi przerwa w dopływie wody do budynków przy

ul. Słowackiego na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Wąskiej

Zastępczy punkt poboru wody znajduje się przy ul. Wodociągowej 10 – zdrój, ul. Reymonta, pomnik – zdrój.

Serdecznie przepraszamy mieszkańców Sulejówka za wszystkie utrudnienia wynikające z prowadzonych prac. Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia chwilowego pogorszenia się zabarwienia wody bezpośrednio po nawodnieniu prosimy o niekorzystanie z urządzeń pobierających wodę (pralki, zmywarki itp.) do chwili ustąpienia w/w zjawiska.

Z-ca Dyrektora MZWiK w Sulejówku

Beata Płatek