Telefony alarmowe 24/7 994

+48 660 748 201 +48 882 432 544

Aktualności

Ogłoszenie

07.08.2020

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 sierpnia (piątek) biuro Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku będzie nieczynne.


Za utrudnienia przepraszamy.

Dyrektor MZWiK w Sulejówku

Katarzyna Samburska

 

 

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

06.08.2020

KOMUNIKAT

MIEJSKI  ZAKŁAD  WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI  W  SULEJÓWKU

 

zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi  na sieci wodociągowej w dniu 11.08.2020 r. ( wtorek) w godzinach 9.0016.00 mogą nastąpić przerwy w dopływie wody  przy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Tetmajera.

Zastępczy punkt poboru wody znajduje się przy ul.Wodociągowej 10 – zdrój

 

Serdecznie przepraszamy mieszkańców Sulejówka za wszystkie utrudnienia wynikające z prowadzonych prac. Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia chwilowego pogorszenia się zabarwienia wody bezpośrednio po nawodnieniu prosimy o niekorzystanie z urządzeń pobierających wodę (pralki, zmywarki itp.) do chwili ustąpienia w/w zjawiska.

 

Dyrektor MZWiK w Sulejówku

Katarzyna Samburska

 

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

03.08.2020

KOMUNIKAT

MIEJSKI  ZAKŁAD  WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI  W  SULEJÓWKU

zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 06.08.2020 r.(czwartek) w godzinach 9:00 – 17:00

nastąpi przerwa w dopływie wody do posesji przy Tetmajera na odcinku od ul.Przybyszewskiego do ul. Łukasińskiego i ul. Stalowej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Chopina.

Zastępczy punkt poboru wody znajduje się przy ul.Wodociągowej 10 – zdrój.

Serdecznie przepraszamy mieszkańców Sulejówka za wszystkie utrudnienia wynikające z prowadzonych prac. Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia chwilowego pogorszenia się zabarwienia wody bezpośrednio po nawodnieniu prosimy o niekorzystanie    z urządzeń pobierających wodę (pralki, zmywarki itp.) do chwili ustąpienia w/w zjawiska.

 

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

MZWiK w Sulejówku

Beata Płatek

 

KONTROLE

16.07.2020

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku informuje, że działając w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, 1495, z 2020 r. poz. 284, 471), począwszy od 7 lipca 2020 r. przystępuje do wzmożonych kontroli sieci  wodociągowo – kanalizacyjnej.

Przeglądowi podlegać będą umowy na dostawę wody i odbiór ścieków, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz  wodomierze, a także nielegalne podłączenia wód deszczowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej.

Osoby dokonujące kontroli będą posiadać legitymacje służbowe oraz imienne upoważnienie. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół kontroli, który podpisują kontrolujący i odbiorca usług.

W celu uniknięcia nieporozumień podczas dokonywanych czynności kontrolnych i eksploatacyjnych, poniżej przedstawiamy wyciąg przepisów z w/w ustawy na podstawie których będzie prowadzona kontrola.

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z art. 28 powyżej powołanej ustawy:

  • Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5.000 złotych.
  • Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym podlega karze grzywny do 5.000 złotych.
  • Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7, podlega karze grzywny do 5.000 złotych.
  • Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny do 10.000 złotych.
  • Obok orzeczenia kary organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 złotych za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
  • Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

    Podkreślamy również, że czyny zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywną do 10 000 złotych są przestępstwem, a zatem w przypadku skazania za nie przez sąd, dokonywany jest wpis w Krajowym Rejestrze Karnym.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku informuje, że odbiorcy posiadający nie zalegalizowane przyłącza, którzy zgłoszą ten fakt i dokonają legalizacji zawierając umowę na dostawę wody i odbiór ścieków  mogą uniknąć kar wymienionych w art. 28 cytowanej ustawy.

Kontakt:

Tel.  (022) 783-01-65, biuro@mzwiksulejowek.pl

Dyrektor

Katarzyna Samburska

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

16.07.2020

KOMUNIKAT

MIEJSKI  ZAKŁAD  WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI  W  SULEJÓWKU

 

zawiadamia, że w związku z wymianą uzbrojenia na  sieci wodociągowej 20.07.2020 r.  ( poniedziałek ) i 21.07.2020r. ( wtorek ) w godzinach 9:30 – 20:30

 nastąpi  przerwa w dopływie wody do posesji znajdujących się na obszarze ograniczonym ulicami: ul. Dworcowa na odcinku od ul. Szkolnej do Ronda Jana Pawła II, ul. Kolejowa, ul.Okrzei, ul. Jana III Sobieskiego na odcinku ul. Przejazd do ul. Grabskiego, ul. Grabskiego na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Paderewskiego ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Grabskiego do ul. Szkolnej oraz ul. Szkolna oraz ulice: Andersa na odcinku od ul. Okrzei do ul. Francuskiej, ul. Francuska na odcinku od ul. Andersa do ul. Małego Księcia , ul. Przejazd na odcinku od ul. Popiełuszki do ul. Jana III Sobieskiego, ul. Kościuszki od ul. Jana III Sobieskiego w kierunku południowym, Chodkiewicza, Kalinowej i ul. Batorego od ul Kościuszki w kierunku wschodnim, ul. Lema, ul Popiełuszki, ul Traugutta, ul. Starych Dębów na odcinku Francuska do Popiełuszki oraz ulica Sosabowskiego.

Zastępczy punkt poboru wody znajduje się przy ul.Wodociągowej 10 – zdrój.

Serdecznie przepraszamy mieszkańców Sulejówka za wszystkie utrudnienia wynikające z prowadzonych prac. Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia chwilowego pogorszenia się zabarwienia wody bezpośrednio po nawodnieniu prosimy o niekorzystanie    z urządzeń pobierających wodę (pralki, zmywarki itp.) do chwili ustąpienia w/w zjawiska.

 

Dyrektor Zakładu
Katarzyna Samburska