Telefon alarmowy 24/7

+48 660 748 201

Procedury

Procedura zakładania podlicznika

Procedura zakładania podlicznika wody, dla rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej (np. na podlewanie upraw):

Informujemy, iż od 1.06.2021 r. obowiązują Ogólne Warunki Techniczne montażu licznika wody bezpowrotnie zużytej (podlicznik do ogrodu):

Ogólne Warunki Techniczne montażu licznika wody bezpowrotnie zużytej (podlicznik do ogrodu)

Zasady przy postępowaniu są następujące:

  1. Złożenie przez Odbiorcę Wniosku nr 7, który można pobrać z naszej strony (http://mzwiksulejowek.pl/wp-content/uploads/2022/07/druk-nr-07-wniosek-o-podlicznik-2022.pdf) i wysłanie go do MZWiK w Sulejówku (przez e-mail na adres biuro@mzwiksulejowek.pl; pocztą tradycyjną na adres ul. Okuniewska 2B 05-070 Sulejówek; złożyć osobiście w biurze MZWiK w Sulejówku ul. Okuniewska 2B 05-070 Sulejówek).
  2. Wydanie informacji technicznej montażu podlicznika przez MZWiK w Sulejówku.
  3. Wskazanie miejsca zamontowania podlicznika przez pracownika MZWiK w Sulejówku po uprzednim umówieniu z Odbiorcą.
  4. Zamontowanie podlicznika przez Odbiorcę i poinformowanie telefonicznie o tym MZWiK w Sulejówku pod numerem (22) 783 01 65  wew. 3.
  5. Kontrola prawidłowości zamontowania podlicznika i założenie plomb na podliczniku oraz podpisanie Aneksu do Umowy na odbiór ścieków, uwzględniającego wskazania podlicznika.

Uwaga:

  • Rozliczanie ilości zużytej wody i odprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej z uwzględnieniem wskazań podlicznika następuje z dniem podpisania przez Strony Aneksu do Umowy na odbiór ścieków.
  • Warunkiem montowania podlicznika jest posiadanie na instalacji zaworu antyskażeniowego za wodomierzem głównym.