Telefony alarmowe 24/7 994

+48 660 748 201 +48 882 432 544

Aktualności

Komunikat!

21.05.2020

 

 

 

MIEJSKI  ZAKŁAD  WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI  W  SULEJÓWKU

informuje, że w związku z trwającą pandemią koronawirusa, priorytetem jest bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników. Wprowadziliśmy szereg rozwiązań, chcąc zapewnić Państwu dostęp do wszystkich usług zachowując zasady bezpieczeństwa. Zdajemy sobie również sprawę, jak ważna w tym trudnym okresie jest możliwość realizowania bieżących zadań, dlatego umożliwiliśmy wiele alternatywnych form kontaktu z biurem oraz zweryfikowaliśmy procedury wewnętrzne.

Pragniemy poinformować, iż od dnia 21.05.2020 wznawiamy obsługę naszych Klientów.

OBSŁUGA KLIENTÓW – w przypadku konieczności osobistego dostarczenia/odebrania dokumentów do/z zakładu (np. w sprawach warunków przyłączenia, uzgodnień dokumentacji, nadzorów, umów i innych) otwarte zostanie biuro obsługi klienta na następujących zasadach:

  1. Przyjmowanie klientów odbywać się będzie indywidualnie z pracownikiem biura na parterze budynku po uprzednim umówieniu telefonicznym. Stanowisko obsługi klienta wyposażone będzie w specjalną szybę ochronną.
  2. Dezynfekowanie rąk po wejściu do budynku.
  3. Posiadanie maseczki zakrywającej nos i usta oraz rekomendujemy posiadanie własnego długopisu.
  4. W czasie oczekiwania przed budynkiem zachowujemy bezpieczną odległość miedzy klientami ok 2m.

Zwracamy uwagę, że powyższe zasady podyktowane są obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd, dlatego bardzo prosimy o ich przestrzeganie i wyrozumiałość.

Pomimo iż wznawiamy otwarcie biura i świadczonych przez nas usług zachęcamy do kontaktu:

  1. telefonicznie: nr infolinii (22) 783 0165 (poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00);
  2. poprzez pocztę elektroniczną – adres email: biuro@mzwiksulejowek.pl;
  3. listownie na adres: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku, ul. Piastowska 2, 05-070 Sulejówek;
  4. oraz zachęcamy do pozostawiania dokumentów w skrzynce podawczej znajdującej się przed wejściem do budynku.

ODCZYTY – inkasenci MZWiK wznawiają dokonywanie odczytów wodomierzy. W przypadku pozostawienia przez inkasenta informacji o niedokonanym odczycie, należy skontaktować się w celu podania odczytu. Kontakt do Inkasenta można sprawdzić klikając na link : odczyty inkasenckie

MONTAŻ  i WYMIANY WODOMIERZY – pracownicy MZWiK wznawiają montaże i wymiany legalizacyjne wodomierzy w budynkach.

W przypadkach awaryjnych należy korzystać z numeru alarmowego 660 748 201 (24h) lub dzwonić pod numer telefonu 22 783 0165.

Za niedogodności serdecznie przepraszamy.
Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków.

 

Dyrektor MZWiK 

w Sulejówku

Katarzyna Samburska