Telefon alarmowy 24/7

+48 660 748 201

Informacje

Cennik za wodę i ścieki 2021 – 2024

29.09.2021

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Sulejówek na okres 3 lat obowiązująca od 1 października 2021 r. zgodna z Decyzją Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, znak WA.RZT.70.84.2021/8, z dnia 31 sierpnia 2021 r.

  •  WODA

Taryfowe grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Charakterystyka grupy taryfowej
1. Grupa W1 – wodomierz główny co 1-msc Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą pobierający wodę w związku z celem realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę rozliczani w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego na podstawie wskazań wodomierza głównego;
2. Grupa W2 – wodomierz główny co 2-msc Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą pobierający wodę w związku z celem realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę rozliczani w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego na podstawie wskazań wodomierza głównego;
3. Grupa W3 – lokale w budynku wielolokalowym Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą pobierający wodę w związku z celem realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę rozliczani w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym
 4. Grupa W4 – woda dostarczana na cele przeciwpożarowe Gmina rozliczana za wodę pobieraną do celów przeciwpożarowych rozliczana w okresach dwumiesięcznych, na podstawie składanych oświadczeń o ilości zużytej wody przekazywanych przez komendanta Straży Pożarnej, zgodnie z art. 22 ustawy

Wysokość cen wody oraz stawek opłat abonamentowych na 36 miesięczny okres obowiązywania taryfy

Taryfowa grupa

odbiorców

Wyszczególnienie Jednostka Cena jednostkowa (netto i brutto)
w okresie

od 1 do 12 miesiąca

obowiązywania taryfy

w okresie

od 13 do 24 miesiąca

obowiązywania taryfy

w okresie

od 25 do 36 miesiąca

obowiązywania taryfy

Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto
Grupa W1 Cena za dostarczoną wodę zł/m3 3,23 3,49 3,24 3,50 3,25 3,51
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 5,54 5,98 5,66 6,11 5,78 6,24
Grupa W2 Cena za dostarczoną wodę zł/m3 3,23 3,49 3,24 3,50 3,25 3,51
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 6,46 6,98 6,60 7,13 6,74 7,28
Grupa W3 Cena za dostarczoną wodę zł/m3 3,23 3,49 3,24 3,50 3,25 3,51
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/ okres rozliczeniowy 4,62 4,99 4,72 5,10 4,82 5,21
Grupa W4 Cena za dostarczoną wodę zł/m3 3,23 3,49 3,24 3,50 3,25 3,51
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/ okres rozliczeniowy 2,06 2,22 2,11 2,28 2,15 2,32
  • ŚCIEKI

Taryfowe grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Charakterystyka grupy taryfowej
1. Grupa S1 Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą odprowadzający ścieki w ramach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego na podstawie wskazań wodomierza głównego wobec których świadczona jest usługa dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2. Grupa S2 Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą odprowadzający ścieki w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego na podstawie wskazań wodomierza głównego wobec których świadczona jest usługa dostarczania wody i odprowadzania ścieków
3. Grupa S3 Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą odprowadzający ścieki w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego na podstawie wskazań wodomierza głównego wobec których świadczona jest wyłącznie usługa odprowadzania ścieków
4. Grupa S4 Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje publiczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą odprowadzający ścieki w ramach dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym

Wysokość cen za odprowadzane ścieki oraz stawek opłat abonamentowych na 36 miesięczny okres obowiązywania taryfy

Taryfowa grupa

odbiorców

Wyszczególnienie Jednostka Cena jednostkowa (netto i brutto)
w okresie

od 1 do 12 miesiąca

obowiązywania taryfy

w okresie

od 13 do 24 miesiąca

obowiązywania taryfy

w okresie

od 25 do 36 miesiąca

obowiązywania taryfy

Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto
Grupa S1 Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 6,64 7,17 6,73 7,27 6,84 7,39
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 0,82 0,89 0,84 0,91 0,85 0,92
Grupa S2 Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 6,64 7,17 6,73 7,27 6,84 7,39
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 1,64 1,77 1,68 1,81 1,70 1,84
Grupa S3 Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 6,64 7,17 6,73 7,27 6,84 7,39
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 6,26 6,76 6,40 6,91 6,52 7,04
Grupa S4 Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 6,64 7,17 6,73 7,27 6,84 7,39
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/okres rozliczeniowy 1,14 1,23 1,17 1,26 1,19 1,29

Pełna treść Decyzji: WA.RZT.70.84.2021_8 z dnia 31.08.2021 r. (dostępna także pod linkiem https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/wa-rzt-70-84-2021-8-z-dn-31-08-2021-r.html)