Telefon alarmowy 24/7

+48 660 748 201

Informacje

Cennik usług MZWiK w Sulejówku

08.03.2021
Cennik usług MZWiK w Sulejówku (ceny netto)
Montaż wodomierza plus wodomierz DN15, DN20 (cena wodomierza wg wartości zakupu) 150,00 zł
Zamknięcie  zasuwy domowej 100,00 zł
Otwarcie zasuwy domowej 100,00 zł
Zakorkowanie przyłącza kanalizacyjnego 120,00 zł
Odkorkowanie przyłącza kanalizacyjnego 120,00 zł
Przywrócenie dostawy wody po zamknięciu przyłącza wodociągowego 200,00 zł
Przywrócenie odbioru ścieków po zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego 200,00 zł
Przywrócenie dostawy wody zadłużonemu Klientowi po uregulowaniu należności 200,00 zł
Przywrócenie odbioru ścieków zadłużonemu Klientowi po uregulowaniu należności 200,00 zł
Plombowanie wodomierza po uszkodzeniu plomby z winy Odbiorcy 50,00 zł
Pomiar ciśnienia wody w sieci wodociągowej – wydanie raportu z wynikiem pomiaru 200,00 zł
Montaż nakładki do zdalnego odczytu  po uszkodzeniu z winy Odbiorcy Wg wartości zakupu