Telefon alarmowy 24/7

+48 660 748 201

Informacje

Cennik za wodę i ścieki

08.03.2017

Szanowni Państwo!

Taryfy

 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wod9 i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na obszarze gminy Sulejówek zgodnie

z Decyzja WA.RET.070.1 .46.2.2018 z dnia 24.04.2018 r.

 

 

19.06.2018 r. do 18.06.201 9 r. Jedn. Cenna netto VAT Cena brutto
 

Grupa 1W

Wszyscy odbiorcy

Cena wody zł/m3 2,89 0,23 3,12
Stawka opłaty abonamentowej zł/odb./miesiąc 5,06 0,40 5,46
Grupa 1S Przyłącze wodociągowe   i kanalizacyjne Cena ścieków zł/m3 6,16 0,49 6,6S
Stawka opląty

abonamentowej

 

zł/odb./miesiąc

 

3,51

0,28 3,79
Grupa 2S Przyłącze kanalizacyjne Cena ścieków zł/m3 6,16 0,49 6,65
Stawka opłaty abonamentowej zł/odb./miesiąc 5,84 0,47 6,31

 

 

19.06.201 9 r. do 18.06.2020 r. Jedn. Cenna netto VAT Cena brutto
 

Grupa 1W Wszyscy odbiorcy

Cena wody zł/m3 2,92 0,23 3,15
Stawka opłaty abonamentowej zł/odb./miesiąc 5,10 0,41 5,51
Grupa 1S Przyłącze

wodociągowe

i kanalizacyjne

Cena ścieków zł/m3 6,20 0,50 6,70
Stawka opłaty

abonamentowej

zł/odb./miesiąc 3,60 0,29 3,89
Grupa 2S Przyłącze kanalizacyjne Cena ścieków zł/m3 6,20 0,50 6,70
Stawka opłaty abonamentowej zł/odb./miesiąc 5,95 0,48 6,43

 

 

19.06.2020 r. do 18.06.2021 r. Jedn. Cenna netto VAT Cena brutto
 

Grupa 1W

Wszyscy odbiorcy

Cena wody zł/m3 2,96 0,24 3,20
Stawka opały

abonamentowej

zł/odb./miesiąc 5,26 0,42 S,68
Grupa 1S Przyłącze wodociągowe

i kanalizacyjne

Cena ścieków zł/m3 6,25 0,50 6,75
Stawka opłaty abonamentowej zł/odb./miesiąc 3,68 0,29 3,97
Grupa 2S Przyłącze kanalizacyjne Cena ścieków zł/m3 6,25 0,50 6,75
Stawka opłaty abonamentowej zł/odb./miesiąc 6,00  

0,48

 

6,48