Telefony alarmowe 24/7 994

+48 660 748 201 +48 882 432 544

Procedury

Procedura zakładania podlicznika

Procedura zakładania podlicznika wody, dla rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej (np. na podlewanie upraw):

Informujemy, iż od 1.06.2021 r. obowiązują Ogólne Warunki Techniczne montażu licznika wody bezpowrotnie zużytej (podlicznik do ogrodu):

Ogólne Warunki Techniczne montażu licznika wody bezpowrotnie zużytej (podlicznik do ogrodu) od 01.06.2021

Zasady przy postępowaniu są następujące:

  1. Złożenie Wniosku nr 7 przez Odbiorcę wody, który można pobrać z naszej strony (https://mzwiksulejowek.pl/wp-content/uploads/2020/07/druk-nr-07-wniosek-o-wydanie-informacji-technicznej-zainstalowania-wodomierza-dodatkowego-1.06.2021.pdf)  i wysłać go np. mailowo na adres biuro@mzwiksulejowek.pl
  2. Wydanie informacji technicznej montażu podlicznika przez MZWiK.
  3. Wskazanie miejsca zamontowania podlicznika przez pracownika MZWiK  po uprzednim umówieniu z Klientem.
  4. Zamontowanie podlicznika przez Odbiorcę i poinformowanie telefonicznie MZWiK w Sulejówku pod numerem (22) 783 01 65 .
  5. Kontrola prawidłowości zamontowania podlicznika i założenie plomb na podliczniku oraz podpisanie Aneksu do Umowy na odbiór ścieków, uwzględniającego wskazania podlicznika.

Uwaga:

  • Rozliczanie ilości zużytej wody i odprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej z uwzględnieniem wskazań podlicznika następuje z dniem podpisania przez Strony Aneksu do Umowy na odbiór ścieków.
  • Warunkiem montowania podlicznika jest posiadanie na instalacji zaworu antyskażeniowego za wodomierzem głównym.