Telefony alarmowe 24/7 994

+48 660 748 201 +48 882 432 544

Aktualności

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

29.07.2021

KOMUNIKAT

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI W SULEJÓWKU

zawiadamia, że w związku z kasowaniem przyłącza wodociągowego w dniu 04.08.2021 r. (środa) w godzinach 9:00 – 15:00

nastąpi przerwa w dopływie wody do posesji

ul. Kasztanowej,

ul. Hotelowej (na terenie Sulejówka),

ul. Szklarniowej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Hotelowej.

Zastępczy punkt poboru wody znajduje się przy ul. Wodociągowej 10 – zdrój.

Serdecznie przepraszamy mieszkańców Sulejówka za wszystkie utrudnienia wynikające z prowadzonych prac. Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia chwilowego pogorszenia się zabarwienia wody bezpośrednio po nawodnieniu prosimy o niekorzystanie z urządzeń pobierających wodę (pralki, zmywarki itp.) do chwili ustąpienia w/w zjawiska.

Dyrektor Zakładu

Katarzyna Samburska